Zubadan

Zubadan

Vďaka patentovej inverterovej technológií ZUBADAN dosahujú zariadenia série Mr.Slim dostatočný výkon aj pri nízkych vonkajších teplotách. Zariadenia dodávajú plný výkon aj pri teplote -15°C. Pri extrémne nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu, až -25 ° C, sú jednotky stále schopné dosahovať až 75% svojho nominálneho vykurovacieho výkonu. Vďaka tomu nemusíte vonkajšiu jednotku predimenzovať. Tieto zariadenia majú vynikajúco riešený systém rozmrazovania. Medzi jednotlivými cyklusmi ide nastaviť interval až 150 minút, pričom trvanie jedného rozmrazovacieho cyklu bolo skrátené až na polovicu.

S použitím špeciálneho zásobníka chladiva, tepelného výmenníka (HIC) a troch individuálne elektronicky riadených expanzných ventilov, pracujú jednotky za každého prevádzkového stavu vždy za optimálnych podmienok. Optimalizáciou nového výparníka má za následok vyššiu energetickú účinnosť práve v zimnom období, keď sa vonkajšie teploty pohybujú najčastejšie v rozmedzí medzi +7 °C až -2 °C. Optimalizáciou priameho vstrekovania chladiva a konštrukčne vylepšeného kompresora s novým typom oleja pre dosiahnutie čo najnižších strát, zaisťuje oveľa vyššiu účinnosť a plný komfort zvlášť pri veľmi nízkych teplotách vonkajšieho vzduchu.

 

Stručný Technický popis tepelných čerpadiel Zubadan: 

- Rozsah vykurovacích výkonov od 8 kW do 23 kW 
- Garantovaný operačný rozsah od -28 ° C do + 35 ° C 
- Pri -25 ° C dosahujú stále 75% menovitého vykurovacieho výkonu 
- Maximálna hladina akustického tlaku 51 až 59 dB (A)