Jednoduchá náhrada zariadení s chladivom R22

Jednoduchá náhrada zariadení s chladivom R22

Všetky systémy Mitsubishi Electric sú vybavené technológiou Replace ktorá umožňuje jednoduché napojenie nových zariadení Mitsubishi Electric na existujúce potrubia s chladivami R22 alebo R407C. Pri výmene starých zariadení za nové moderné systémy s chladivami R410A je možné zachovať pôvodné potrubné rozvody bez nutnosti komplikovaných stavebných zásahov spojených s ich výmenou. Týmto sa výrazne znížia inštalačné náklady a hlavne čas potrebný na montáž.

Mitsubishi Electric vyvinulo špeciálny chladivový olej, tzv. HAB olej (Hard Akryl Benzene) ktorý zabezpečuje optimálne mazanie kompresora aj napriek znečisteniu minerálnymi olejmi zo starého R22 zariadenia alebo esterovými olejmi zo starého zariadenia s chladivom R407C.   

 

Princíp replace technológie

Pri prevádzke sa v potrubí zhromažďujú zbytky minerálneho oleja, dochádza k tvoreniu chlórových a vlhkostných usadenín na stenách potrubia. Tieto usadeniny môžu vyvolať chemickú reakciu so syntetickým olejom, ktorý potom degraduje a tým sa zhoršujú chemické a fyzikálne vlastnosti.Tento starý olej môže poškodiť, alebo úplne zničiť kompresor.

Preto sa doteraz muselo celé vedenie chladiva vymeniť. Táto operácia však bola veľmi finančne náročná. Mitsubishi Electric teraz ponúka technológiu Replace, ktorá umožňuje opätovné použitie starého chladiva.