Mr.Slim Plus – Unikátný systém s rekuperáciou tepelnej energie

Mr.Slim Plus – Unikátný systém s rekuperáciou tepelnej energie

 

Špeciálna vonkajšia jednotka umožňuje pripojenie na systém vzduch-voda a súčasne umožňuje pripojiť štandardnú klimatizačnú jednotku (prípadne dve) na systém vzduch-vzduch. Pri režime chladenia cez klimatizačnú jednotku umožňuje rekuperáciu odpadného tepla z chladenia napr. pre ohrev TUV alebo vykurovanie. Špeciálna vonkajšia jednotka Mr. Slim + dokáže využiť odpadné teplo ktoré vzniká pri chladení pre potreby vykurovania a ohrevu teplej vody. Jedná sa tak o maximálne energeticky výhodnú kombináciu tepelného čerpadla a klimatizácie - COP dosahuje hodnotu až 7,0.

 

Jednotka poskytuje široké možnosti uplatnenia:

 

- Vykurovanie cez klimatizačnú jednotku

- Vykurovanie a ohrev teplej vody cez modul Ecodan

- Rekuperáciu tepla pri súčasnom chladení aj vykurovaní

- Chladenie cez klimatizačnú jednotku

_