Funcia „Hyper Heating“

Funcia „Hyper Heating“

Funkcia hyper heating v klimatizačných jednotkách Mitsubishi Electric umožňuje vykurovanie až do vonkajšej teploty -25°C.  Dokonca ešte pri -15°C sú  jednotky schopné podať 100% výkurovací výkon na rozdiel od štandardných jednotiek, ktoré majú cca 50-60% nominálneho vykurovacieho výkonu. Vonkajšie jednotky majú priamo integrovaný ohrev kondenznej vaničky počas odmrazovania. Tieto jednotky sa vyrábajú už od výkonu 2,5 kW.  Majú najvyššiu hodnotu SCOP vo svojej triede až 5,1.