3D-Isee senzor - nová dimenzia užívateľského komfortu

3D-Isee senzor - nová dimenzia užívateľského komfortu

 

3D Human senzor pre detekovanie ľudí v priestore - už žiadne ofukovanie chladným vzduchom.

Špeciálny  senzor sníma teplotu v miestnosti pomocou infračerveného lúča. Nasmeruje prúd vzduchu na teplé alebo chladné miesto v miestnosti. Tak získame optimalizované rozloženie teplôt, ktoré redukuje chod kompresora, čo výrazne šetrí elektrickú energiu.  

 

Individuálne smerovanie prúdu vzduchu:

Vďaka 3D senzoru jednotka automaticky prispôsobuje prúd vzduchu tak, aby smeroval mimo ľudí prípadne tak, aby ich vyhľadával. Týmto zabránime nepríjemnému ofukovaniu  pri chladení, resp. cielené ofukovanie teplým vzduchom, ak je to žiadané.