thumb-940x940-5a587540a9d69.jpeg

O projekte

Klimatizácia bytu v bytovom dome v Bratislave. Bola použitá jedna vonkajšia multisplitová jednotka MXZ-2E54VE a dve perleťovo biele vnútorné jednotky z prémiovej rady MSZ-LN. Každá izba má vlastnú klimatizáciu ovládanú nezávisle, na streche je len jedna vonkajšia jednotka.

Projektové detaily

Realizoval: Frio Klima s.r.o.

Objednávateľ: súkromná osoba

Miesto: Bratislava

Termín: 2017

Galéria