thumb-940x940-54576851ce192.jpeg

O projekte

Objem kostola je približne 15000 m3 a pôvodný systém vykurovania bol akumulačnými elektrickými kachlami s celkovým výkonom 66 kW. Veľmi vysoká spotreba a nepružnosť systému prinútili prevádzkovateľa nad zefektívnením spôsobu vykurovania. Nové riešenie bolo použitie 2 ks jednotiek Zubadan s výkonom 2x14 kW a 4 ks vnútorných kanálových jednotiek. Vnútorné kanálové jednotky boli inštalované na stenu a vzduch vyfukujú tesne nad zemou. Jednotky sú schované v drevenej skrini kôli zachovaniu pôvodného vzhľadu kostola. Prvé výsledky sa dostavili už po pár mesiacoch používania keď odsledovaná spotreba za porovnávané obdobie bola o viac ako 2/3 menšia ako pri predchádzajúcom spôsobe vykurovania. Týmto dynamickým teplovzdušným spôsobom vykurovania sa výrazne znížila spotreba a zlepšilo sa prevádzkovanie a obsluha celého vykurovacieho systému.

Projektové detaily

Realizoval: Klimatech Piešťany, s.r.o.

Objednávateľ:

Miesto: Považská Bystrica

Termín: Máj 2011

Galéria