thumb-940x940-589821aeb71b6.jpeg

O projekte

Tepelné čerpadlo POWER INVERTER PUHZ-SW75VHA s hydroboxom EHSC-YM9EC, boli inštalované v byte s rozlohou 120 m2. Inštalácia sa náchádza v bytovom dome v Piešťanoch.

Obytný priestor je vykurovaný cez podlahové vykurovanie a TUV sa ohrieva v 300 L externom zásobníku.

Nastavenia:

  • vykurovacia voda pre podlahové vykurovanie max. teplota 39 st C. Vykurovanie ide v tzv. režime autoadaptivita.
  • TUV v zásobníku sa ohrieva na teplotu 44 st C. prostredníctvom tzv. ekomode = pomalé postupné ohrievanie s maximálnou efektivitou.

 

Skúsenosti po viac ako roku používania:

Prvá zima 2015/2016 bola mierna a tak tepelné čerpadlo dosiahlo výbornú efektivitu.

Na ovládači tepelného čerpadla si môže zákazník sledovať spotrebovanú a zároveň vyrobenú energiu – obr. 2 a 3.

Za kalendárny rok 2016 vyšla celková resp. sezónna účinnosť 3,92 viď obr. nižšie.

Veľkým očakávaním pre zákazníka bola účinnosť v Januári 2017, ktorý je už dnes vyhlasený za najchladnejší mesiac za posledných 100 rokov na Slovensku – údaje SHMU.

Podľa obrázkov 2 a 3 spotrebovaná = 866 kWh a vyrobená energia = 2580 kWh za Január 2017 k  25.1.2017 je účinnosť blížiaca sa číslu 3 (presne 2,98) aj v tomto extrémne chladnom období (aj v Piešťanoch bolo viacero arktických dní a nočné mrazy blízko – 20 st. C).

Dôležitejšie ako účinnosť bolo pre zákazníka, že tepelné čerpadlo typu Power Inverter, bolo napriek extrémnej zime schopné plne, bez podpory elektrošpirály zabudovanej v hydroboxe, vykúriť celý byt ( 120 m2) a tiež ohriať TUV.

Projektové detaily

Realizoval: Klimatech, s.r.o.

Objednávateľ: Súkromná osoba

Miesto: Piešťany

Termín ukončenia: 2016

Galéria