thumb-940x940-5a7aaa22ba296.jpeg

O projekte

Inštalácia tepelného čerpadla do rodinného domu v Rakúskom meste Hainburg an der Donau. Výkon tepelného čerpadla 11,2 kW. Vnútorný hydromodul je s 200L zásobníkom TÚV. Zariadenie je navrhnuté k ohrevu teplej vody do podlahového kúrenia a k ohrevu TÚV. Pri montáži vonkajšej jednotky musela byť použitá pomocná konzola pod konzolu tepelného čerpadla. Odvod kondenzátu z vonkajšej jednotky je riešený spolu s odvodom dažďovej vody. Odvod kondenzátu je vyhrievaný DEVI káblom, aby v zime nedochádzalo k jeho zamŕzaniu.

Projektové detaily

Realizoval: KLIMATECH, s.r.o.

Objednávateľ: Súkromná osoba

Miesto: Rakúsko - Hainburg an der Donau

Dokončenie inštalácie: Január 2015

Galéria