thumb-940x940-56a5e56473f9f.jpeg

O projekte

V rodinnom dome je pre systém vykurovania navrhnutá multivalentná akumulačná kondenzačná nádoba s objemom 800 litrov. Ako hlavný zdroj je do nádoby je napojene tepelné čerpadlo vzduch – voda Mitsubishi Electric Ecodan 8 kW. Ďalej je tu napojený solárny systém s plochými kolektormi s plochou 12 m2. Tieto kolektory slúžia na ohrev TUV a aj na podporu vykurovania. V rodinnom dome je inštalovaný aj krb s teplovodným výmenníkom. Tento krb je tiež dopojený do nádoby a slúži pre príležitostné vykurovanie.

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla je umiestnená v protihlukovom zákryte, vďaka tomu je veľmi tichá a nenarúša tichu lokalitu.

Na vetranie domu slúži rekuperačná jednotka Mitsubishi Lossnay LGH-35 so vzduchovým výkonom 350 m3 za hodinu.  Na chladenie domu a prípadné teplovzdušné vykurovanie sú tu inštalované 2 ks kanálových jednotiek SEZ-KD35 s výkonom 3,5 kW.  Z jednotiek je spravený VZT rozvod do všetkých miestností.  

Priemerná elektrická spotreba celého domu aj s vykuovaním a chladením je mesačne okolo 70 €.

Projektové detaily

Dátum inštalácie – september 2013