thumb-940x940-5ad5dd8cef42c.jpeg

O projekte

Tepelné čerpadlo Zubadan s výkonom 11,0kW vykuruje rodinný dom s veľkosťou zastavanej plochy 180m2.

Jedná sa o náhradu kotla na tuhé palivo.

Systém rieši ohrev TUV a vykurovanie celého objektu.

Projektové detaily

Realizoval:

Objednávateľ: súkromná osoba

Miesto: Žilina

Termín ukončenia: 2017

Galéria