thumb-940x940-5f9010dec4b9d.jpeg

O projekte

Inštalácia tepelného čerpadla v obci Babín (okres Námestovo). Vonkajšia jednotka PUHZ-SW100YAA + vnútorný hydromodul EHSC-YM9D. Hydromodul je napojený na kombinovanú 500-litrovú akumulačnú nádrž so vstavaným 140-litrovým zásobníkom teplej vody. Do nádrže je navyše napojený solárny systém. V objekte je 180m2 plochy podlahového vykurovania so zónovou reguláciou teploty.

Projektové detaily

Realizoval: SolarMan, s.r.o.

Objednávateľ: majiteľ RD

Miesto: Babín

Termín: 2020

Galéria