thumb-940x940-626f83ad60d49.jpeg

O projekte

Vykurovanie a chladenie polyfunkčného objektu vo Sv. Jure je riešené viacerými systémami.

Na veľkú časť objektu sa použil systém VRF s technológiou Zubadan PUHY-HP.

Vnútorné jednotky sú použité nástenné, kanálové a 4-smerné kazetové jednotky.

Apartmány sú chladené cez multisplity MXZ s vnútornými nástennými jednotkami MSZ-AP

Na výrobu TUV je použité tepelné čerpadlo s technológiou Zubadan.

Serverovňu chladí split MUSY, ktorý je špeciálne určený na toto použitie.

 

Celý systém je riadený okrem lokálnych ovládačov aj centránym riadiacim systémom EW-50.

Ten rozpočítava aj energetické náklady jednotlivých prevádzok resp. apartmánov.

 

Projektové detaily

Realizoval: SADOVSKi s.r.o.

Objednávateľ: Súkromný investor

Miesto: Svätý Jur

Termín: 2021