thumb-940x940-544774ac05532.jpeg

O projekte

Dodávka a montáž bola zameraná na vetranie a klimatizáciu budovy. Postupne boli realizované rozvody VZT a Cu potrubia, potrubie na odvod kondenzátu. Na vetranie priestorov boli osadené vetracie jednotky a klimatizácia priestorov je zabezpečená sústavami VRV systémov s meraním a reguláciou. Zariadenia sú uvedené do prevádzky po vyregulovaní a vyskúšaní.

Vonkajšie jednotky:

PUHY-P350YHM - 1ks

PUHY-P400YHM – 2 ks

PUHY-P250YHM – 1ks

Vnútorné kazetové jednotky:

PLFY-P – 51 ks

Multisplit - MXZ-8B140YHA – 4 kpl

Multisplit - MXZ-5C100VA – 1kpl

Projektové detaily

Realizoval: KLIMATECH Košice, s.r.o.

Objednávateľ: Polyfunkčný objekt Meeting Point

Miesto: Košice

Termín: Jún 2009

Galéria