thumb-940x940-57f4dbf5bc94d.jpeg

O projekte

Klimatizovanie vstavku so strojom na obrábanie kovových súčiastok. Vo vstavku je potrebné udržať stálu teplotu dôležitú pre presnosť obrábania materiálu. Chladenie je kombinované s odsávaním tepla od zariadenia. Bola použitá jedna vonkajšia kondenzačná jednotka s rozdeľovačom a dvoma vnútornými podstropnými jednotkami.

Zariadenia:

PUHZ-P140YHA + 2x PCA-RP71KAQ

Projektové detaily

Realizoval: KLIMATECH s.r.o., Piešťany

Objednávateľ: TRENS SK, a.s., Trenčín

Miesto: Trenčín

Termín: 2015

Galéria