thumb-940x940-54576f9b91b83.jpeg

O projekte

Inštalácia tepelného čerpadla Zubadan do systému vzduch-voda. Na celoročné vykurovanie a chladenie houseboatu bolo použité tepelné čerpadlo s výkonom 8kW. Je použitá kombinácia podlahového vykurovania a chladenia prostredníctvom fancoilov.

Projektové detaily

Realizoval: KLIMATECH Piešťany, s.r.o.

Objednávateľ: súkromná osoba

Miesto: Komárno

Termín: September 2011

Galéria