thumb-940x940-5447711639f18.jpeg

O projekte

V priestoroch hotela bola realizovaná dodávka a montáž rozvodov medených potrubí a potrubných rozvodov VZT a výustiek. Pre zabezpečenie vetrania a klimatizácie boli dodané a inštalované klimatizačné jednotky a VZT jednotky s meraním a reguláciou, potrubné a nástenné ventilátory. Systém bol zaregulovaný, vyskúšaný a uvedený do prevádzky.

Použité zariadenia:

MUZ-GE50VA + MSZ-GE50VA – 1kpl

PUHZ-P100YHA + SLZ-KA50VA (2ks) – 1kpl

SUZ-KA60VA + PLA-RP60BA – 1kpl

Multisplit MXZ-8B140VA + SEZ-KD25VAQ (8ks) – 1kpl

Multisplit MXZ-6C120VA + SLZ-KA25VA (6ks) – 1kpl

SUZ-KA50VA+ SLZ-KA50VAL – 1kpl

Projektové detaily

Realizoval: KLIMATECH Košice, s.r.o.

Objednávateľ: Hotel Glamour

Miesto: Zemplínska Šírava

Termín: Marec 2010, Február 2011