thumb-940x940-5c6d198cf28d8.jpeg

O projekte

Hala M4 výstaviska Agrokomplex Nitra je chladená prostredníctvom vnútorných kazetových jednotiek - každá o výkone 12,5 kW. Vonkajšie jednotky sú použité Standard Invertre PUHZ-P250. Na každú vonkajšiu jednotku sú cez rozbočovač napojené 2 ks kazetových jednotiek.

 

Použité jednotky:

PUHZ-P250

PLA-RP125BA

MSZ-FH25VE

MUZ-FH25VEHZ

Projektové detaily

Realizoval: Processtechnik, s.r.o.

Objednávateľ: Agrokomplex výstavisko

Miesto: Nitra

Dokončenie inštalácie: 2018

Galéria