thumb-940x940-54577647155aa.jpeg

O projekte

Na Piaristickom gymnáziu v Prievidzi  sú nainštalované 2 tepelné čerpadlá Zubadan do systému vzduch-voda. Každé o výkone 14 kW.

Projektové detaily

Realizoval: Inmat, s.r.o.

Objednávateľ: Gymnázium

Miesto: Prievidza

Termín: Október 2012

Galéria