thumb-940x940-5bd031d94b2ae.jpeg

O projekte

Kondenzačná jednotka k priamemu výparníku vzdichotechnickej jednotky VZT CIC Hřebec.

Jedná sa o operačné sály gynekologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Trnave.

Projektové detaily

Galéria