thumb-940x940-5449f74ddef13.jpeg

O projekte

Vetranie, vykurovanie a chladenie priestorov fitnescentra v Piešťanoch. Vetranie zabezpečuje rekuperačná jednotka LOSSNAY. Priestory sú pomocou rozvodov vzduchu v lete aj chladené a v zime vykurované. Ako zdroj chladu a tepla sú nainštalované zariadenia ZUBADAN od Mitsubishi Electric - systém vzduch-vzduch. Vnútorné jednotky sú v podhľadoch napojené na rozvody vzduchu. System vetrania, chladenia a vykurovania je zladený do jedného celku a je ovládaný jedným spoločným ovládačom. V týchto priestoroch boli inštalované tri potrubne klimatizačné jednotky, tri rekuperačné jednotky LOSSNAY a jedna vonkajšia jednotka ZUBADAN s chladiacim výkonom 20kW a vykurovacím výkonom 23 kW. Prietok vzduchu je 1650 m3/h. Vo vnútornej časti fitnescentra je vzduch distribuovaný pomocou priznaného vzduchotechnického potrubia farebne zladeného s interiérom.

Projektové detaily

Realizoval: KLIMATECH Piešťany, s.r.o.

Objednávateľ: AZ Fitness

Miesto: Piešťany

Termín: September 2011

Galéria