thumb-940x940-5aa107ffe4ac9.jpeg

O projekte

Vo fakultnej nemocnici v Trenčíne je nainštalovaná vonkajšia VRF jednotka PUHY-P250 s vnútornými kazetovými jednotkami PLFY s výkonom 3,6 a 4,5kW.

Použité zariadenia:

1x PUHY-P250YKA

2x PLFY-P40VFM

6x PLFY-P32VFM

Projektové detaily

Realizoval: Systeming, s.r.o.

Objednávateľ: Fakultná nemocnica

Miesto: Trenčín

Termín ukončenia: 2017

Galéria