thumb-940x940-57f7388be09f8.jpeg

O projekte

Klimatizovanie a vetranie priestorov určených na organizovanie eventov, firemných akcií a kultúrnych podujatí pre verejnosť.

O projekte:

Tepelné čerpadlá: 10x PUHZ-P140 - P250

Vnútorné jednotky: 14x Mr.Slim (PCA-RP 8x, PLA-RP 6x)

Celkový chladiaci / vykurovací výkon: 132 kW / 160 kW

Celkový chladiaci / vykurovací výkon prostredníctvom VZT: 62 kW / 70 kW

Projektové detaily

Realizoval: TDS s.r.o.

Objednávateľ: EventHouse

Miesto: Žilina

Termín: jeseň 2015