thumb-940x940-620a50864a47f.jpeg

O projekte

Realizácia vykurovania, chladenia a vetrania haly EUROPUR v Novom meste nad Váhom bola projektovaná a realizovaná firmou Airmarket v roku 2016 - 2021. Bola rozdelená do viacerých fáz.

V roku 2016-2017 sa realizovalo chladenie a vykurovanie prostredníctvom systému vzduch-vzduch. Boli použité kondenzačné jednotky Zubadan o celkovom vykurovacom výkone 138kW.

Na chladenie kancelárskych priestorov sa použili vnútorné kazetové a nástenné jednotky v zapojení multisplit.

V ďalších rokoch sa realizovalo vykurovanie a chladenie haly - použité jednotky vysokotlaké kanálové s celkovým chladiacim výkonom 125kW.

Na ďalšie priestory sa použili nástenné jednotky v splitovom a multisplitovom zapojení.

 

 

Projektové detaily

Realizoval: Airmarket s.r.o.

Objednávateľ: Europur

Miesto: Nové Mesto nad Váhom

Termín: 2016-2021