thumb-940x940-5a7ab1286aac3.jpeg

O projekte

Inštalácia tepelného čerpadla vzduch-vzduch do drevenice na Táloch. Jediný zdroj vykurovania je vonkajšia jednotka nordického typu o výkone 3,5kW a prémiová nástenná jednotka MSZ-LN v červenom farebnom prevedení. Vnútorná jednotka má štandardné pripojenie na Wi-Fi a prostredníctvom aplíkácie môže úžívateľ na diaľku sledovať teplotu, alebo jednotku plnohodnotne ovládať cez tablet, PC, alebo smartphone.

Projektové detaily

Miesto inštalácie: Tále

Inštalačná firma: Novoklim

Dokončenie inštalácie: 2017

Galéria