thumb-940x940-5461d05809a23.jpeg

O projekte

Na celoročné vykurovanie drevenice bolo použité tepelné čerpadlo ZUBADAN. Teplo je distribuované prostredníctvom podlahového vykurovania a zásobníka TUV.

Projektové detaily

Realizoval: Processtechnik, s.r.o. Nitra

Objednávateľ: Drevenica

Termín: Marec 2013

Galéria