thumb-940x940-5e74b4b88e378.png

O projekte

Jedná sa o chladenie a vykurovanie priestorov telocvnične na ZŠ v Myjave.

Použité sú 4ks vnútorných podstropných jednotiek v zapojení s vonkajšou jednotkou Zubadan.

Táto technológia poskytuje plný vykurovací výkon aj pri teplote -15˚C.

Projektové detaily

Realizoval:

Objednávateľ: ZŠ Myjava

Miesto: Myjava

Termín: 2018

Galéria