thumb-940x940-5459f46d3c64f.jpeg

O projekte

Vykurovanie a chladenie v bytovom komplexe Enzo v Piešťanoch je riešené kombináciou klimatizačného multisplitového zariadenia a elektrickou odporovou podlahovkou. Klimatizačný systém je primárny zdroj tepla a chladu a podlahovka je záložný zdroj pre nízke vonkajšie teploty.

Projektové detaily

Realizoval: Klimatech Piešťany, s.r.o.

Objednávateľ: súkromná osoba

Miesto: Piešťany

Termín: apríl 2013

Galéria