thumb-940x940-544a23737a7e9.jpeg

O projekte

Kaskádová zostava 4 kusov tepelných čerpadiel Power Inverter s výkonom 4 x 27 kW slúži ako hlavný zdroj tepla popri centálnom zásobovaní teplom v meste Handlová. Tepelné čerpadlá pracujú iba nad bodom bivalencie a potom vykurovanie prechádza na CZT.

Projektové detaily

Realizoval: EKOSAL, s.r.o.

Objednávateľ: Bytový podnik

Miesto: Handlová

Termín: marec 2010

Galéria