thumb-940x940-5447597edce8a.jpeg

O projekte

Na vetranie a klimatizáciu budovy boli realizované postupné dodávky a montáže rozvodov VZT a Cu potrubia, potrubie na odvod kondenzátu. Na vetranie priestorov boli osadené vetracie jednotky a klimatizácia priestorov je zabezpečená sústavami VRV systémov s meraním a reguláciou. Zariadenia sú vyregulované, komplexne vyskúšané a uvedené do prevádzky.

Vonkajšie jednotky:

PUHY-P350YHM - 4ks

PUHY-P400YHM – 14 ks

Vnútorné kazetové jednotky: PLFY-P – 175 ks

Serverovne: SUZ-KA50VA + PKA-RP50HAL – 10kpl

Centrálne ovládanie: GB-50ADA – 5 kpl

Projektové detaily

Realizoval: KLIMATECH Košice, s.r.o.

Objednávateľ: AB Vinton

Miesto: Bratislava

Termín: Apríl 2008

Galéria