thumb-940x940-5dc15bfcdbcbf.jpeg

O projekte

Rekonštrukcia resp. doplnenie chladenia do existujúcej administratívnej budovy Vodohospodárskej výstavby v Bratislave. Zariadenia boli inštalované počas plnej prevádzky budovy. Zariadenia VRF sú ideálne z hľadiska flexibility a kompaktnosti.  

Použité jednotky:

9x PUHY-P300YNW

3x PUHY-P250YNW

36x PLFY-P15VLM

36x PLFY-P20VLM

42x PLFY-P25VLM

18x PLFY-P32VLM

11x PLFY-P40VLM

145x PAR-FL32MAA

Projektové detaily

Realizoval: Kremix Plus s.r.o.

Objednávateľ: Vodohospodárska výstavba, š.p.

Miesto: Bratislava

Termín: 2019

Galéria