Ovládanie cez internet14.10.2015 11:10

Ovládanie  cez internet

Ku klimatizačným zariadeniam a tepelným čerpadlám Mitsubishi Electric je možné dopojiť wifi modul pre vzdialené ovládanie prostredníctvom siete internet. 

Špeciálne vyvinutý software MALCloud umožňuje ľahkú vizualizáciu a zároveň ovládanie daných klimatizačných jednotiek. Cez smartfón alebo PC máte získate dohľad nad vašimi zariadeniami.

Wifi ataptérom si môžete ľahko ovládať klimatizačné zariadenia , meniť režimy prevádzky, kontrolovať teplotu v miestnosti a pod.

Tento adaptér je podporovaný pre operačné systémy  Apple, Android, Windows a Blackberry.  

Ideálne riešenie pre optimalizovanie prevádzky zariadenia aj keď ste mimo domova.