Nová pečať kvality01.10.2014 11:10

Nová pečať kvality

Všetky naše splitové jednotky,  tepelné čerpadlá vzduch-vzduch, majú pečať kvality od združenia pre mikroklímu budov. Vyznačujú sa špičkovou energetickou účinnosťou, garanciou správnosti technických údajov a garanciou dodávky náhradných dielov.