Mýty o vykurovaní pomocou klimatizácie06.02.2015 12:02

Mýty o vykurovaní pomocou klimatizácie

Veľmi často sa stretávame s názorom, že kúrenie klimatizáciou je drahé. Veď predsa kúrenie elektrikou nemôže byt lacné. Aj kúrenie plynom by malo byť lacnejšie v porovnaní s elektrikou. Plyn je zhruba 2,5 krát lacnejší ako elektrika. Tento názor vychádza z tradičného pohľadu na spôsob využitia elektriky na kúrenie „elektrickou špirálou“. Tu sa výkon vykurovania rovná spotrebe elektriky. Musíme si však uvedomiť, že technológia postúpila o kus ďalej. V nasledujúcich odstavcoch sa pokúsime porovnať dva typy elektrického vykurovania a uviesť najpodstatnejšie rozdiely.

Z nášho pohľadu rozlišujeme 2 typy elektrického vykurovania, podľa toho ako produkujú tepelnú energiu:

Elektrické vykurovacie telesá – priamy elektrický ohrev

Všetci ich dobre poznáme. Stali sa bežnou súčasťou nášho života v prípadoch, keď sme potrebovali viac tepla bez stavebných zásahov. Sú to elektrické radiátory, konvektory, elektrokotle, rohože a pod. Fungujú prakticky jednoduchým zapojením do zásuvky a u všetkých týchto zariadení dochádza k priamej premene elektriky na teplo. Pri takejto premene získame z 1 kW spotrebovanej elektriky približne 1 kW tepla a menej. O takomto elektrickom vykurovaní sa oprávnene hovorí, že je drahé na prevádzku. V závislosti od pomeru ceny elektriky voči plynu je takéto vykurovanie približne 2,5 krát drahšie ako vykurovanie plynom.

Tepelné čerpadlá

Na rozdiel od elektrických radiátorov tepelné čerpadlá elektrickú energiu nepremieňajú priamo na teplo. Sú to zariadenia, ktoré pomocou moderných technológií prečerpávajú tepelnú energiu z vonkajšieho prostredia do interiéru. Elektrickú energiu využívajú len na pohon kompresoru. Tepelné čerpadlá sa pokladajú za jeden z najefektívnejších zdrojov vykurovania:

  • Pri spotrebe zhruba 1kW elektriky dokážu vyprodukovať do interiéru až 5 kW tepla.
  • Na 1kW tepla potrebujete je len 20 % energie voči elektrickému ohrevu.
  • Tepelné čerpadlo spotrebuje na kúrenie 4 - 5 krát menej energie ako bežné elektrické vykurovacie telesá.

Tepelné čerpadlo môže prečerpanú energiu odovzdávať do vody – podlahové kúrenie, alebo do vzduchu – „klimatizácia“. Pri klimatizácii je nezanedbateľná výhoda, že ju v letných mesiacoch môžete použiť na chladenie priestoru.


Klimatizácia je tiež tepelné čerpadlo

Klimatizácia je tiež tepelné čerpadlo - vzduch-vzduch, ktoré vzduchom vykuruje alebo chladí priestor. Efektivita tepelných čerpadiel sa stanovuje podľa výkonového čísla COP. Tento faktor udáva pomer medzi tepelným výkonom a elektrickým  príkonom potrebným na chod zariadenia. Najčastejšie sa pohybuje od 3 do 5 v závislosti od typu zariadenia a vonkajších podmienok. Moderné klimatizačné zariadenia Mitsubishi Electric dosahujú koeficient účinnosti COP až 5,5. Z praktického hľadiska to znamená, že z 1 kW dodanej elektrickej energie sú schopné vyrobiť až 5,5 kW tepla. Podľa týchto faktov je takéto tepelné čerpadlo  5,5 krát účinnejšie ako všetky zariadenia, ktoré sme spomínali v prvom type priameho  elektrického  vykurovania.

Takže z pohľadu spotreby elektrickej energie pri vykurovaní je medzi týmito dvoma typmi vykurovania zásadný rozdiel až 5 násobný. Preto môžeme o tepelných čerpadlách a klimatizácii povedať, že je to jeden z najefektívnejších a ekologicky čistých spôsobov vykurovania. Vďaka týmto faktom je zrejmé, že klimatizácia sa neradí medzi drahé elektrické kúrenie, ale je to moderný  a úsporný spôsob vykurovania a chladenia vašej domácnosti.

Hlavne v severských krajinách ako je Nórsko a Švédsko je veľmi obľúbené vykurovanie pomocou klimatizácie. Užívatelia oceňujú hlavne jednoduchosť inštalácie, nízku spotrebu energie a vysokú flexibilitu najmä v prechodných obdobiach. Rýchly nábeh vykurovania alebo chladenia je obzvlášť vhodný do objektov s prerušovanou prevádzkou – víkendové domy, chaty ... Ďalšou nespornou výhodou je že nemusia byť závislý od fosílnych palív a stačí im iba elektrická energie, ktorá je dostupná prakticky všade.

Ovládanie klimatizácie cez internet

Ku klimatizačným jednotkám je možné doplniť wifi adaptér a potom môžete mať dohľad nad vaším vykurovaním prakticky z akéhokoľvek miesta. Priamo zo svojho smartphonu alebo tabletu si môžete monitorovať a ovládať funkcie tepelného čerpadla. Je to ideálne riešenie pre optimalizovanie prevádzky tepelného čerpadla aj keď ste mimo domova.

Mitsubishi Electric ako leader vo vykurovaní pomocou klimatizácií

Japonský výrobca Mitsubishi Electric vyrába vysokoefektívne nordické klimatizačné zariadenia určené hlavne na vykurovanie. Tieto jednotky dokážu vykurovať až do vonkajšej teploty -25°C a zároveň dosahujú koeficient účinnosti COP až 5,5. Z praktického hľadiska to znamená, že z 1 kW dodanej elektrickej energie sú schopné vyrobiť až 5,5 kW tepla.

Tieto zariadenia je veľmi jednoduché doinštalovať do akéhokoľvek priestoru. Celý systém sa skladá z vonkajšej jednotky tepelného čerpadla a jednej alebo viacerých vnútorných klimatizačných jednotiek.

Prehľad tepelných čerpadiel vzduch-vzduch nájdete tu -->