Dôvody na vykurovanie s tepelným čerpadlom

27.01.2021 | Mgr. Branislav Režný

Už nikdy nebudete musieť nakladať pevné palivo do kotla či dýchať prach z uhlia. Tepelné čerpadlo vzduch voda za pomoci elektrickej energie využíva teplo z okolitého prostredia z neobmedzeného vzduchu, ktorý je zadarmo. Tým sa výrazne znižujú náklady za energie a zároveň sa šetrí životné prostredie.

Pri vyrábaní tepla a teplej úžitkovej vody je potrebné dodať iba  štvrtinu elektrickej energie zo siete a o tri štvrtiny sa postará príroda prostredníctvom vonkajšieho vzduchu.  Tepelné čerpadlo nevypúšťa do ovzdušia žiadne nečistoty. Tepelné čerpadlá sú vhodným tepelným zdrojom do rôznych priestorov, akými sú napríklad novostavby, drevodomy (odporúčame použiť tepelné čerpadlo vzduch/vzduch), ale taktiež aj rekonštrukcie starších domov, pri ktorých je potrebné zabezpečiť veľké množstvo tepla.

Tepelné čerpadlá Mitsubishi Electric sú schopné pracovať až do vonkajšej teploty -28° C. Ich využite je vhodné aj pre najchladnejšie lokality Slovenska. Medzi výhody určite môžeme zaradiť možnosť ovládania vykurovania prostredníctvom Wi-Fi, či už pomocou  telefónu, tabletu alebo počítača. Zároveň treba spomenúť, že všetky tepelné čerpadlá Mitsubishi Electric sú štátom dotované a pri ich kúpe je možné využiť štátnu dotáciu až do výšky 3 400,- €. Plnohodnotné vykurovanie cez tepelné čerpadlo s ohrevom teplej úžitkovej vody (TUV) je tiché , nevyžaduje si nepretržitú obsluhu a najmä funguje vysoko efektívne.  Medzi hlavné výhody patrí jednoduchá a čistá inštalácia zariadenia do domácnosti.      

Jozef, obec Rabča na Orave – Spokojný používateľ tepelného čerpadla Mitsubishi Electric.

Ako povedal pán Jozef, zima na Orave nie je,  pokiaľ je vidieť ploty. Jozef býva v obci Rabča, ktorá leží v najsevernejšej časti Slovenska. Táto obec je známa najchladnejšími teplotnými rekordmi na Slovensku. Spomínaná obec je preslávená dennými teplotami až do -20° C.  

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste prešli na vykurovanie domu za pomoci tepelného čerpadla?  

Jozef: ,,Rozhodol som sa pre tepelné čerpadlo z viacerých dôvodov. Nakoľko je manželka väčšinu dňa v práci a deti sú v škole, tak nemal kto počas dňa prikladať do spaľovacej pece. Nakoľko bývam pracovne odcestovaný, tak úlohu prikladania do spaľovacej pece musela zastávať manželka, alebo deti po príchode zo školy. Prikladanie bolo potrebné robiť aj v ranných hodinách a pokiaľ to mala robiť manželka, tak veľa krát to nestíhala a po príchode domov vo večerných hodinách, bol už kotol vyhasnutý a dom  ostal bez vykurovania.  Medzi ďalšie dôvody, ktoré ma prinútili vymeniť spaľovací kotol na tuhé palivo bolo pravidelné vymetanie pece, náročná obsluha s prípravou na vykurovaciu sezónu, kde sme museli zabezpečiť veľký objem palivového dreva a v neposlednom rade pravidelné revízie spaľovacieho kotla a komínového systému. Spomínané položky boli čoraz viac finančne náročné pre naše rodinné úspory. Určite veľkú úlohu pri výbere tepelného čerpadla Mitsubishi Electric zohral aj fakt, že sme mohli pri danom type čerpadla využiť štátnu dotáciu vo výške až 3 400,- €. “

 

František, obec Vavrečka obec na Orave – Spokojný používateľ tepelného čerpadla Mitsubishi Electric. 

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste prešli na vykurovanie domu za pomoci tepelného čerpadla? 

            František: ,,Rozhodol som sa zmeniť vykurovanie v našom dome, z pôvodného vykurovania na pevné palivo,  na automatický systém a zvolil som tepelné čerpadlo Mitsubishi Electric vzduch/voda. Pri inštalácií neboli potrebné žiadne veľké zemné úpravy, vŕtanie studne, rozkopanie záhrady, natiahnutie kolektorov do zeme. Za veľmi podstatné považujem fakt, že tepelné čerpadlá Mitsubishi Electric sú registrované v dotačnom programe „Zelená domácnostiam“. V našom prípade sme boli schopní využiť až maximálnu dotáciu na tepelné čerpadlo až vo výške 3 400,- €. Medzi ďalšiu pridanú hodnotu určite zaraďujem automatický systém  riadenia. Pre našu rodinu to znamená, že celý vykurovací systém riadime jedným tlačidlom a taktiež na ovládanie používame originál aplikáciu Melcloud, ktorá slúži na ovládanie cez Wi-Fi a smartphone.“